התשלום לא אושר,אנא בדוק פרטי אשראי

אחד הפרטי  אשראי שהוזנו לא נכונים